Otázky a odpovědi

Vámi zvolený poradce metabolic balance Vás bude doprovázet čtyřmi na sebe navazujícími fázemi. V úvodním pohovoru provede poradce anamnézu a zapíše potřebné údaje. Dále bude odebrána krev. Po vyhodnocení krevního vzorku v laboratoři se sjednotí všechny výsledky a údaje. V institutu pak počítačový program vyhotoví na základě získaných dat Váš individuální jídelní plán. Váš poradce Vám předá hotový plán a vysvětlí dopodrobna celý průběh.
Začínáte první Přípravnou fází, která trvá dva dny. Poté následuje druhá, takzvaná Přísná fáze, ta je v plánu důkladně popsána. Kromě toho budete touto fází doprovázeni Vaším poradcem. Fáze trvá nejméně 14 dní, zpravidla ale déle, dokud jste nedosáhli hmotnosti podle Vašeho přání. V následné třetí Přechodové fázi zavádíte do jídelníčku další nové potraviny. I v této fázi zůstáváte pod doprovodem Vašeho poradce. Program končí čtvrtou, Udržovací fází, která je pak velmi lehce proveditelná a trvale začlenitelná do života. Nyní můžete, díky dodržování dobře znamých pravidel, trvale pojistit dosažený úspěch.
Ne, odmítáme samotné odesílání, či předávání jídelních plánů bez odborného doprovodu, protože považujeme kvalitní a kompetentní poradenství za jednu z podmínek úspěchu. Využijte kontakt s metabolic balance poradcem – bude Vám podporou (i morální) a pomůže Vám překonat případné překážky.
Váš jídelní plán je tak dalece všestranný, že si můžete každý den individuálně předem naplánovat. Jídlo si můžete vzít s sebou - buďte vynalézaví - Váš poradce Vám přitom poradí jak na to. Ostatně česká verze metabolic balance kuchařky na sebe jistě nenechá dlouho čekat.
Vaše tělo potřebuje ke strávení přijatého jídla přiměřený čas a oddech. Každá „svačinka“ mezi jídly naruší proces látkové výměny a tělo se Vám za ni odvděčí známými návaly takzvaného vlčího hladu. Dodržujte proto prosím důsledně pětihodinové přestávky mezi jídly.
Ne. Když se Vaše látková výměna přizpůsobila novému způsobu stravování a Vy jste dosáhli Vašeho cíle, přecházíte do třetí a čtvrté fáze. Tyto slouží k uvolnění pravidel a k udržení dosaženého úspěchu. Nadále platí jen několik již zažitých pravidel. Ale buďte bez obav – tak jako mnoho ostatních účastníků programu se naučíte rozpoznat sami, které potraviny Vám dělají dobře a které ne. A jestliže jste si jednou či víckrát zahřešili, pak se prostě mezitím vrátíte na pár dní zpět do Přísné fáze a hned máte zase vše pod kontrolou.
Ano, měli by jste. Váš osobní jídelní plán není žádný produkt náhody, ale vychází z Vašich specifických laboratorních výsledků a osobní anamnézy a ty jsou tak jedinečné jako Váš otisk prstů. Vybrané potraviny podporují Vaši látkovou výměnu a dodávají Vám látky, které Vám doposud chyběly. Vyzkoušejte i potraviny a způsoby přípravy, které Vám doposud nebyly známé.
Hlavně ve 2. Fázi je nezbytně nutné, aby jste přesně dodržovali udané množství, neboť tyto údaje korespondují s Vámi udanou cílovou hmotností. Po dosažení vytyčeného cíle konzultujte Vašeho poradce, do jaké míry je možné se od uvedeného množství odchýlit.
Budete-li se přesně držet plánu, budete jíst méně než před tím a to pomalu a s chutí! Na konci každého jídla budete sytí – jíte třikrát denně potraviny bohaté na energii a nebudete hladovět. Mezi jídly musíte dostatečně pít a takto jste dostatečně zásobeni potřebnou energií. Budete-li v prvních dnech programu pociťovat večer únavu, dopřejte Vašemu tělu odpočinek a běžte prostě o něco dříve spát. Tím podpoříte dosažení Vámi vytyčených cílů.
Jestliže z jakéhokoliv důvodu nejíte žádné živočišné bílkoviny a živíte se výlučně ovocem, zeleninou a obilninami, pak se bohužel nemůžete programu metabolic balance zúčastnit.
Samozřejmě ano. Zohledníme tuto skutečnost při sestavování plánu - například u množství konzumovaných potravin. Pro Vaše zdraví, kondici a vitalitu uděláte i tak něco prospěšného. Konzultujte Vašeho poradce a řekněte mu o Vašich speciálních požadavcích – rád Vám poradí.
Metabolic balance není žádná dieta v běžném slova smyslu. Váš plán je Váš plán. Zohledňuje jedině Vaše laboratorní výsledky, Váš metabolismus a Vaše osobní stravovací zvyklosti. Zajišťuje Vám úspěšnost a současně se učíte vypozorovat, jaké potraviny Vám dělají dobře a jaké nikoliv. Důsledek? Je ve Vašich rukách, zda dosažený cíl udržíte. Váš individuální plán je osobní návod k dlouhodobému úspěchu.
Cenu za účast na programu se dozvíte od Vašeho poradce. Ceny mohou být podle regionu variabilní a zahrnují – podle druhu poradenského centra – i nadstandartní výkony. Tak se například stane, že ceny jsou rozdílné i podle toho, zda se účastníte skupinových, či individuálních schůzek s poradcem.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, kontaktujte mě prosím a ráda Vám na vše odpovím a vysvětlím.

Zobrazit kontakty

Výživový program Metabolic Balance® mě zaujal.

TOPlist